Realizácie

Montáž tehlového obkladu:

Príprava podkladu:

Pred lepením tehlového obkladu je najdôležitejším krokom príprava podkladu na ktorý ideme tehlový obklad lepiť. Teplota podkladu by mala byť v rozätí od +5°C do+25°C. Pred lepením by sme mali podklad zbaviť predchádzajúcich materiálov ako je maľovka, tapeta, iný starší obklad či iný prvok, ktorý predtým zdobil stenu. Ideálne je ak je tehlový obklad lepený na rovnomerný a pevný podklad.

Ideálnym podkladom pre lepenie tehlového obkladu je cementová omietka. Ak je na omietke nanesená čo i len jedna vrstva farby odporúčame farebný náter narušiť napr. karbobrúskou. Ak ide o stenu, ktorá má na sebe viac vrstiev maľovky, je nutné ju oškrabať a presieťkovať. Ak je podkladom sadrová omietka, našim odporúčaním pre Vás je omietku zosekať a stenu presieťkovať. Ak ide o betónovú stenu tu je postup najjednoduchší a pri takomto podklade nie je potrebná žiadna príprava a tehlový obklad lepíte priamo na stenu.

Rozvrhnutie tehál, lepenie a škárovanie:

Pred začatím lepenia je dôležite si vyznačiť línie jednotlivých tehlových pásikov. Pri vyznačovaní línií je nutné zohľadniť rozmer tehličiek a škáry vo veľkosti 1 cm. Podlahu odporúčame prekryť fóliou, kartónom alebo inou vhodnou alternatívou. Pred samotným lepením odporúčame otvoriť viac kartónov naraz a počas lepenia obklad odoberať z jednotlivých krabíc, aby došlo k lepšiemu premiešaniu reliéfu obkladu.

Lepenie obkladu začíname od rohov. Pri lepení lepidlo nanášame obojstranne, to znamená, že tenkú vrstvu malty nanesieme aj na zadnú stranu tehličky a takto pripravenú tehličku vtláčame kývavým pohybom do malty na podklade.

Následne vtláčame škárovaciu maltu vhodným nástrojom. Škárovacia hmota by mala mať konzistenciu mokrého piesku. Škárovaie je nutné robiť tak, aby sa neznečistil povrch obkladu – znečistenie može byť trvalé.

V prípade, že nepočítame s použitím škárovacej hmoty, rozotrieme zostatky vytlačenej lpiacej malty v škárach do požadovaného tvaru vlhkým štetcom, alebo drevenou guľatinou vhodného priemeru tak, aby malta dobre prilnula k okrajom podkladu.

Odporúčané úpravy:

Po úplnom vysušení obkladu v exteriéri alebo kúpeľni/kuchyni, ktoré zvyčajne trvá 1-2 týždne, je vhodné materiál naimpregnovať hydrofóbnym náterom, ktorý zabezpečí vodeodolnosť tehlového obkladu. Toto ošetrenie náterom zabezpečí nenasiakavosť Vášmu obkladu pri styku s vodou, prípadne inou tekutinou z varenia.

Montáž kamenného obkladu:

Príprava podkladu:

Podklad, na ktorý je kamenný obklad lepený by mal byť súdržný, bezprašný a nemastný. Pokiaľ ale plánujete obklad lepiť na stenu so zateplenou fasádou, je dôležité venovať pozornosť kotveniu zateplovacieho materiálu. Najbežnejšie sa používa tzv. dvojité kotvenie spolu s dvojitým presieťkovaním. Na sieťkovanie Vám odporúčame použiť tzv. pancierovú sieťku, ktorá znáša vyššiu záťaž a takto ukotvená fasáda zvládne zaťaženie 50 a viac kg na m2.

Rozvrhnutie kamenného obkladu, lepenie a škárovanie:

Pred začatím lepenia obkladu Vám odporúčame zakryť podlahu pod plochou, na ktorú plánujete lepiť obklad fóliou, kartónom alebo inou vhodnou pokryvkou aby sa podlaha nezašpinila a nepoškodila. Následne kamenný obklad rozložiť na zakrytú podlahu, nakoľko rozložením obkladu dokážete vhodne zvoliť veľkosť a farbu lepeného kusu.

Lepidlo sa nanáša celoplošne, pri rezanom kameni môťete lepidlo naniesť zubatým hladítkom tzv. hrebeňom. Pri nepravidelnom kameni sa lepiaca zmes nanáša v hrubšej vrstve murárskou lyžicou. Lepiaca zmes, ktorá je pri nalepení kameňa vytlačená nad jeho povrch musí byť okamžite zotretá a kameň očistený.

Ak plánujete kamenný obklad škárovať je potrebné lepidlo zo škár odstrániť aspoň do hĺbky 1,5 cm, čo je minimálne hĺbka škáry. Príliš plytké škáry by mohli mať zanásledok neskoršie vypadávanie škárovacej hmoty.

Odporúčané úpravy:

Tak ako pri tehlovom obklade, tak aj pri kamennom obklade platí, že ak je použitý v exteriéri prípadne kúpeľni/kuchyni je vhodné ho po úplnom vysušení naimpregnovať hydrofóbnym náterom aby sa predišlo trvalému znečisteniu vodou alebo inou tekutinou.