Vizualizácie

Najnáročnejšou úlohou pri výbere materiálu pre Váš dom či byt je predstaviť si, ako to vlastne bude vyzerať. Prajete si aby bol finálny výsledok presne taký, ako dúfate a práve tu vstupuje do hry grafické spracovanie vizualizácie. Vizualizácia je veľkým prínosom pre architektov aj klientov.

Prostredníctvom vyhotovenia vizualizácie dostáva klient jasnejšiu predstavu o výsledku, tým pádom nedochádza ku komunikačným chybám a šetrí sa čas a námaha na oboch stranách. Po spracovaní vizualizácie nám dokáže vyjadriť klient spätnú väzbu, na základe ktorej dokáže grafik pripomienky zapracovať do návrhu.

Vďaka vizualizácii dokážete svoju predstavu zhmotniť ešte pred samotným zakúpením materiálu a byť s výberom maximálne stotožnený, prípadne viete materiál upraviť, inak rozvrhnúť a podobne.

Každá nehnuteľnosť je výnimočná a jedinečná a preto k jednotlivým vizualizáciám pristupujeme individuálne. Ak si želáte zaslať cenovú ponuku na vizualizáciu Vášej nehnuteľnosti neváhajte nás kontaktovať na mailovej adrese info@steen.sk

*pri väčšom odbere materiálu je suma za vizualizáciu odrátaná z celkovej sumy materiálu